Webbstyr

Hej! Du har kommit till webbstyrs hemsida.

Webbstyr dvs. Johan L, ägnar sig åt styrservice i Malmöregionen, och har mer än 20 års erfarenhet inom styr för fastigheter - dvs. styrsystem för värme och ventilation.

Namnet WEBBSTYR kommer sig av intresset för möjligheterna att med hjälp av en vanlig webbserver och browser kunna styra omgivningen, eller rent av världen!