Webbstyr

Q & A

Det fungerar med alla värmepumpar och elpannor, gamla som nya. Funktionen kan dock variera lite i effektivitet beroende på att vissa värmepumpar har en ingång för att gå i vila som gör att de stänger ner all värmeproduktion, medan andra värmepumpar måste luras via utegivaren att tro att det är varmt ute och därmed stänger ner värmen till radiatorerna och därmed sparar energi. Dock förblir varmvattenproduktionen som vanligt.

Legionella behöver man ta på allvar, speciellt äldre människor eller de med nedsatt immunförsvar. Vår lösning ser till att temperaturen kommer upp i tillräcklig temperatur minst en gång i veckan, och är det problem med detta skickar datorn ett larm som går att få som mail tex.

Vi installerar en liten "dator", egentligen en server av typ Raspberry Pi, med den populära hem-automationsplattformen "Home Assistant" på. I denna ligger ett program som hämtar elpriset, och med det som variabel kan vi styra ett relä som vi installerar på er värmepump så den går i vila när elpriet är dyrt. Vad som anses vara dyrt avgör ni själv med hjälp av att ställa "röda linjen" i webbgränssnittet. Till skillnad från de flesta andra lösningar har man i Home Assistant full kontroll på sin värme och kostnad. Man kan även ställa en temperatur vid vilken värmepumpen ska starta oavsett elpris så ingen därhemma behöver lida! automationsplattformen kan sedan också användas till andra grejer i hushållet som tex. att styra belysning.

Du behöver framförallt ett elabonnemang med rörligt elpris, "timpris", och en internetuppkoppling via patchkabel där servern ska stå.